naar inhoud

Inschrijvingen

 

Online inschrijven en betalen is mogelijk vanaf 19/6/2017 om 16u. 

Hoe online inschrijven?

 

Inschrijvingsdata:

JUNI                    
Asse, Affligem, Opwijk en Ternat Beeldende Kunst Asse (Asphaltcosite)
Ma 19/6   16u - 19u     Di 20/6   16u - 19u      
Di 20/6   16u - 19u     Wo 21/6   13u - 18u      
Wo 21/6   16u - 19u     Za 24/6   9u - 12u      
Do 22/6   16u - 19u     Of in Asse (zie links)     
Vr 23/6   16u - 19u                  
                     
AUGUSTUS                    
Ma 28/8   16u - 19u     Di 29/8   16u - 19u      
Di 29/8   16u - 19u     Wo 30/8    16u - 19u      
Wo 30/8   16u - 19u     Of in Asse (zie links)    
Do 31/8   16u - 19u      

 

Inschrijvingen na 1/9 (tot 15/9) tijdens de openingsuren van het secretariaat. De openingsuren van het secretariaat (hoofdschool en filialen) zijn terug te vinden onder 'Praktisch'. 

 

Inschrijvingsgeld

Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie van onderwijs. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het inschrijvingsgeld: 

Inschrijvingsgeld Normaal tarief Verminderd tarief
Jongeren € 65 € 42
Volwassenen € 307 € 129
BK HG Keramiek * € 253 € 129
Instrumentinitiatie * € 250  
* gemeentelijk gesubsidieerd

 

Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een vermindering van het inschrijvingsgeld bekomen.

  • 18- tot 24-jarigen
  • jongeren: bijkomende studierichting / 2e gezinslid
  • Werklozen
  • Personen met een beperking die recht hebben op een uitkering van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Personen met recht op een bestaansminimum of een inkomensgarantie voor ouderen
  • Residenten in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut
  • Politiek vluchtelingen
  • Volwassenen ten laste van een van de vermelde groepen

Elke aanspraak dient te worden gestaafd door een attest.

 

Instrumenteninitiatie (Asse, Opwijk of Ternat)  € 250 

Vul het formulier (onderaan) in en mail dit door naar sec@kunstenacademie.asse.be

 

Bij het inschrijvingsgeld komt nog € 20 voor de werkingskosten.

Ten gevolge van het afsluiten van een licentieovereenkomst tussen de inrichtende macht en Semu (beheersorgaan van muziekuitgevers) wordt voor alle jongeren vanaf L2 en alle volwassenen in de richting muziek het inschrijvingstarief verhoogd met € 9 (€ 5 voor verminderd tarief) teneinde op legale wijze en binnen bepaalde grenzen gebruik te kunnen maken van fotokopieën van muziekpartituren.

 

Opgelet! De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld. Inschrijvingen zonder betaling geven geen garantie tot het toelaten in de klas.

 

BELANGRIJK !

Mee te brengen bij de inschrijving:

- Elektronische identiteitskaart of ISI+ kaart voor rijksregisternummer van elke nieuwe leerling

- cash geld

 

De uurroosters 2017 - 2018 zullen vanaf zaterdag 17/6 beschikbaar zijn. 

De lessen starten op vrijdag 1 september 2017.