naar inhoud

Structuur beeld

De studierichting beeldende kunst heeft een lagere, een middelbare en een hogere graad. De leerlingen kunnen zich inschrijven volgens leeftijd.

In de lagere graad wordt algemene beeldende vormgeving onderwezen. De lagere graad heeft 6 leerjaren en is toegankelijk vanaf 6 jaar. De lagere graad krijgt 2 lestijden van 50 min. per week.

In de middelbare graad wordt waarneming, kleur en vorm onderwezen. De middelbare graad heeft 6 leerjaren en is toegankelijk van 12 jaar. De lagere graad krijgt 4 lestijden van 50 min. per week. Deze worden aaneensluitend uitgesplitst in 2 lesuren waarneming studie, 2 lesuren kleur- en vormstudie. De éérste 2 leerjaren zijn gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De laatste vier jaren zijn ingericht door het Gemeentebestuur van Asse en bijgevolg worden de leerlingen ingeschreven als vrije leerlingen.

In de hogere graad heeft men mogelijkheid om twee richtingen te volgen namelijk keramiekafdeling en schilder-/tekenafdeling. In beide afdelingen wordt er lessen gegeven van beginners tot gevorderden. De cursist wordt stapsgewijs begeleid tot een eigen visie en uitdrukkingsvorm. Men krijgt de mogelijkheid om 4 lesmomenten te volgen van 3 uur per lesmoment. De hogere graad heeft onbeperkte leerjaren en is toegankelijk voor de leerlingen vanaf 18 jaar. De leerlingen uit de hogere graad bepalen zelf het aantal lesmomenten, met min. 1 en max. 4 lesmomenten. De hogere graad wordt ingericht door het Gemeentebestuur van Asse en de leerlingen zijn bijgevolg ingeschreven als vrije leerlingen.