naar inhoud

Structuur woord

De studierichting Woord heeft een lagere, een middelbare en een hogere graad.
De leerlingen kunnen inschuiven volgens leeftijd.

In de lagere graad wordt algemene verbale vorming (afgekort AVV) onderwezen. De lagere graad heeft 4 leerjaren en is toegankelijk voor leerlingen vanaf 8 jaar. De lagere graad krijgt 1 uur les per week.

In de middelbare graad wordt voordacht en drama onderwezen. In het derde leerjaar van de middelbare graad wordt drama vervangen door het vak toneel. In de afdeling voor volwassenen van de middelbare graad wordt ook verbale vorming (V V) onderwezen. De middelbare graad heeft 3 leerjaren en is toegankelijk voor leerlingen die de lagere graad hebben beëindigd. De middelbare graad heeft ook een afdeling voor volwassenen die toegankelijk is voor leerlingen vanaf 15 jaar. De middelbare graad krijgt 2 uur les per week.

In de hogere graad kiest de leerling voor het vak voordracht of voor het vak toneel, voor Literaire Creatie of voor het vak welsprekendheid. Naast één van deze vakken (naar keuze kunnen ook meerdere vakken worden gevolgd) volgt elke leerling ook het vak repertoirestudie. De hogere graad heeft 3 leerjaren en is toegankelijk voor leerlingen die de middelbare graad hebben beëindigd. Voor Literaire Creatie is 16 jaar de minimale instapleeftijd. De hogere graad krijgt 2 uur les per week.