naar inhoud

Vakken woord

AVV (Algemene Verbale Vorming)

In AVV (Algemene Verbale Vorming) leren we om te gaan met de spreektaal, en alles wat daarmee te maken heeft: articulatie, woordenschat, klanken, spreektechnieken, ademtechnieken, verhouding spreken en lichaam en het spreken voor een publiek, maar we leren ook via oefeningen en spelletjes onze taal te verrijken, ze beter te gebruiken en er vlotter mee om te gaan, zodat we in deze mondige wereld ons mannetje of vrouwtje kunnen staan.

VOORDRACHT

In VOORDRACHT werken we met prozateksten, zowel als met poëzie. We leren deze teksten analyseren, begrijpen en ze zodanig brengen, dat ons publiek ze kan invoelen, en er een houding tegenover aannemen. Er is een grote aandacht voor zowel de ontwikkeling van de gedachte achter de tekst, als van het uiten van deze gedachten en gevoelens bij onze uitvoerders en naar een publiek toe. We ensceneren deze teksten ook en gaan ermee voor een publiek staan.

DRAMA

In DRAMA leren we via veel verschillende improvisatieoefeningen wat spelen precies inhoudt. We stellen ons via de gegevens personage, plaats van handeling, voorwerp, eigen lichaam, tegenspeler, tijd en enscenering de vraag wat spelen precies inhoudt. Talloze kleinere en grotere oefeningen leren ons het spelen binnen een geïmproviseerd kader kennen, en hoe we dat vorm kunnen geven.

TONEEL

In de lessen TONEEL onderzoeken we via geschreven stukken en vastgelegde rollen hoe we aan karakterontwikkeling kunnen doen, hoe we de grote verhalen op een heldere, doch complexe manieren verteld en gespeeld krijgen, hoe we ons in de verschillende rollen kunnen leren inleven, hoe we de geschreven dialogen vorm kunnen geven en hoe we de onderliggende gedachten en menselijke verhoudingen op een interessante en spannende manier aan een publiek kunnen tonen.

WELSPREKENDHEID

In WELSPREKENDHEID leren we hoe we het spreken kunnen inzetten als wapen, maar evengoed als de ultieme verleiding. We analyseren toespraken en teksten van beroemde voorbeelden, maar formuleren ook onze eigen teksten als een toespraak, in een discussieforum, als een pittig debat over een gecontesteerd onderwerp of als redevoering voor een kolkende massa mensen. We leren wat het is een interview te geven, en hoe je dat goed doet. In welsprekendheid wordt de taal het middel waarmee de spreker zijn ultieme doel tracht te bereiken.

LITERAIRE CREATIE

In LITERAIRE CREATIE leren we zelf onze teksten te schrijven, onze poëzie te schrijven. We bestuderen de grote voorbeelden, en leren via deeloefeningen greep te krijgen op grote onderwerpen als plot, personage en personageontwikkeling, ritme, stijl. We leren een goede dialoog te schrijven, leren de tijd verdichten of uitvergroten, leren een tekst structureren of leren de versvorm beheersen. We leren al schrijvend de tijd te beheersen, ja zelfs even stil te zetten. We leren er kortom schrijven, en we leren er evenwel schrappen.

REPERTOIRESTUDIE

In REPERTOIRESTUDIE bestuderen we het materiaal dat in onze andere vakken gegeven wordt. We bekijken en lezen er teksten, gaan naar voorstellingen en debatten kijken, we onderzoeken samen hoe goede films werden gemaakt, we gaan al eens naar een tentoonstelling of een festival, en bespreken dit achteraf.